Το μήνυμα της εβδομάδας

Τεχνική :

Εσωτερική ανακαίνιση 
επίπεδα ψυχής 

                                                     του Agni Eickermann
     

Αυτή την εβδομάδα :

Τα παλιά  δωμάτια έχουν πρόσφατα ανακαινισθεί.

Οι παλιές πόρτες  έχουν  πλέον  αντικατασταθεί από καινούργιες.

Οι ποιότητες τους έχουν  εξωστρακισθεί ( έχουν  πεταχθεί έξω) από την ανακαίνιση 

και δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση από τις παλιές πλέον.


Μοιάζουν σαν να προσπαθείς να περάσεις ανάμεσα  από  γυαλί και φαίνονται χωρίς  ζωή.

Οι νέες πόρτες  έχουν ήδη  τοποθετηθεί στο αιτιατό σώμα.

Οι πόρτες μπορούν να ανοίξουν με τον συνδυασμό ενός  μάντρα -μούντρα:

Μούντρα: Ένωσε τον δείκτη  με τον αντίχειρα  του αριστερού χεριού 
και βάλε το  χέρι μπροστά  από το τσάκρα της καρδιάς περίπου 
τρία δάχτυλα από το φυσικό σου σώμα ( αστρικό σώμα).

Το δεξί σου χέρι  σχηματίζει  το σημείο της ειρήνης 

και εκτείνεις  τα ακροδάκτυλα σου μπροστά μέσα στο αιτιατό  σώμα (75-100 cm)

Μάντρα: DOLO BOLO DOLO OM (Ντόλο Μπόλο Ντόλο Ομ)

Κατά την διάρκεια  της επανάληψης  του μάντρα, 

το δεξί  χέρι  που είναι  στο σχήμα  της ειρήνης  

μπροστά ( σκανάρει) ελέγχει το αιτιατό  σώμα  

μπροστά  από το τσάκρα  της καρδιάς

 και κινείται σε άξονα 180 μοίρες  αργά  μπρος και πίσω 

μέχρι  να φανούν  οι πόρτες.

Διατήρησε το εκτεταμένο  σύμβολο  της ειρήνης  μπροστά  στις πόρτες 

μέχρι  να ανοίξουν.

Προσκάλεσε  τις δικές  σου προσχέδιασμένες ιδιότητες  στο ανακαινισμένο δωμάτιο.

Άφησε  τα χέρια  να βυθιστούν.

Συνόδευσε  τις ιδιότητες  με το μάντρα.

Επαναλάμβανε το συνεχώς μέχρι  ότου 

να πάρουν  την θέση που μπορούν να γίνουν  ενεργείς.


This week: old rooms are newly renovated,

The old doors have been replaced by new ones.

The own qualities have been outsourced for the renovation 


and can not be reached by the old doors.

They are perceived as through glass


and appear so lifeless.

The new doors are already laid out causally.


They open through a mantra-mudra combination:


Mudra: Left hand, index finger on thumb, hand in front of the heart chakra astral.


Right hand forms the peace sign and stretches fingertips forward into the causal body


Mantra: DOLO BOLO DOLO OM

During the mantra repetition, the outstretched right hand scans the causal body in front of the heart 


chakra in 180 degrees, slowly back and forth until the doors show.

Keep the outstretched peace sign on the doors until they open.


Invite the designed own qualities in the renovated room

Let hands sink.

Accompany the qualities under Mantra Repeat until they have taken the place where they can become active.Thank you Agni Eickermann
You might be interested in …

error: Content is protected