Τεχνική 

χαλάρωσης καθώς φεύγει ο παλιός ο χρόνος 
                                                     του Agni Eickermann

Αυτή την εβδομάδα:


Συγκρούσεις στο τέλος του έτους;

Τις  χρειάζεσαι πραγματικά;


Τις  ηρεμείς με το να γίνεις ήρεμος-η.


Τεχνική χαλάρωσης:


Βάλε τα χέρια σου στην άκρη του στήθους

Πρώτα, 


μετακίνησε  το αριστερό χέρι στο τσάκρα της καρδιάς σου, 

μετά το δεξί χέρι, το οποίο  

έρχεται για να ξεκουραστεί πάνω από το αριστερό χέρι.

Η ανάσα σου και η καρδιά σου χαλαρώνουν πρώτα

και μετά χαλαρώνει το υπόλοιπο σύστημά σου.

Άρχισε το καινούργιο έτος απολαμβάνοντας ηρεμία,

απολαμβάνοντας χαλαρότητα. 

This week:


Conflicts at the end of the year?


Do we really need them?


You calm them down by becoming calm yourself.


This is how it works: 


Place your hands on the side of the chest.


Then first move the left hand to your heart chakra, 


then the right hand, 

which comes to rest on the left hand. 

Your breath and your heart will relax, 

then the rest of your system. 


Start relaxed into the New Year.


                                                                           Agni Eickermann


You might be interested in …

Το μήνυμα της ημέρας

Κάλαντα του Λαζάρου

error: Content is protected