Τεχνική   

                                        για εσωτερική αναδόμηση 
                                          


Αυτή την εβδομάδα: 

Διαλυόμαστε εσωτερικά, επειδή φαίνεται αδύνατο 

διαφορετικές απόψεις να συμβιβάζονται.

‘Ετσι γίνεται ξανά η ένωση:

Οι παλάμες σου ακουμπάνε δεξιά και αριστερά το στήθος, 

οι άκρες των μεσαίων δάχτυλων αγγίζονται 

μπροστά από το τσάκρα της καρδιάς. 

Κράτησε  τη στάση ώσπου οι διαφορετικές απόψεις 

να βρούν μια κοινή συναίνεση.This week:

We fall apart internally, because different perspectives

seem to be impossible to unite.

That is how you unite again:

Palms are on the left and right on the chest, 

the middle finger tips touch in front of the heart chakra. 

Hold until the different aspects find a consensus.

                                                                              Agni EickermannYou might be interested in …

Χειμερινή ώρα

error: Content is protected