Το μήνυμα της εβδομάδας 
 Φόβος απώλειας 

Τεχνική απελευθέρωσης 

Μπορείς να βιώσεις το φόβο της απώλειας . 

Με τον παρακάτω τρόπο μπορείς να «διαβάσεις» το κρυμμένο μήνυμά του φόβου της απώλειας: 

Τοποθέτησε το αριστερό σου χέρι στο τσάρκα της καρδιάς και το δεξί σου χέρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. 

Έπειτα οδήγησε το δεξί σου χέρι από το πίσω μέρος του κεφαλιού στο μπροστινό μέχρι να καλύψεις τα μάτια σου. 


Μάλλον τώρα μπορείς να δεις ποιο είναι το κέρδος σου, αν αφήσεις το φόβο σου για την

 απώλεια να φύγει.


Agni Eickermann


Fear of loss might be experienced by you.

Here it is, how you can read it´s hidden message:

Put your left hand on your heart chakra and your right hand on the back of your head. 


Then guide your right hand from the back to the front of your head until it covers your eyes. 

You might now see, what you gain, if you let your fear of loss go.


Agni Eickermann


You might be interested in …

error: Content is protected