Το μήνυμα της εβδομάδας                  

                  Αυτή την εβδομάδα:
                
                  Πήρες την απόφασή σου.
                  Τώρα ανέπνεε την ευτυχία
                  Απόλαυσε το τώρα ! Άγκνι
                            
                        This week:

                           You made your decision.
                            Now breathe happiness.
                            Enjoy the now. Agni.You might be interested in …

Χριστός Ανέστη

Αυτοκράτειρα

error: Content is protected