Μεσημβρινός Ουροδόχου κύστης

Η βασική ψυχοπνευματική της λειτουργία είναι η φύλαξη και ορθή χρήση των πηγών.
Το ξεκίνημα της ουροδόχου από τα μάτια υποδηλώνει

το κληρονομημένο δυναμικό που ρέει μέσα από εμάς, 

για να συναντήσει το φως του ήλιου.

Το εσωτερικό φως, η γνώση δηλαδή των πηγών μας, 

συναντά το εξωτερικό φως, την γνώση δηλαδή των δεδομένων γύρω μας.

You might be interested in …

Βελονισμός Acu Spa

error: Content is protected