Τεχνική   

                           Δημιουργία ενεργειακής ασπίδας προστασίας                              

Αυτήν την εβδομάδα:

Μπελάς σε ψάχνει.

Απόφυγε τον. 


Να, πώς να το κάνεις:

Δημιούργησε μια 

ενεργειακή ασπίδα προστασίας.


Βάλε το δεξί σου χέρι στο τσάκρα της καρδιάς σου,


 το αριστερό στο ριζικό τσάκρα. 

Πήγαινε το αριστερό σου χέρι αργά προς τα πάνω, 

ώσπου να σκεπάσει το δεξί χέρι.

 Άφησε το εκεί μέχρι  

η προστατευτική σου ασπίδα να ολοκληρωθεί.


This week:

Trouble is looking for you.


Avoid it. 


Here is how:

Build an energy shield.


Right hand on your heart chakra.


Left hand on your root chakra.


Glide your left hand slowly upwards, 


until it covers your right hand. 

Keep it there, 

until your energy shield is completed.


                                                                                                    Agni Eickermann
You might be interested in …

Το μήνυμα της ημέρας

Ο πληγωμένος θεραπευτής

Χριστούγεννα

error: Content is protected