Το μήνυμα της εβδομάδας 
  
                                                      Τεχνική  


                                  Ξεκλείδωσε τις δυνατότητες σου


Αυτήν την εβδομάδα:

Νομίζεις ότι δουλεύεις ως
τα άκρα. 

Όμως, υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που μπορείς τώρα να
ξεκλειδώσεις.

Κάνε την εξής άσκηση:

Ακούμπησε το αριστερό σου
χέρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου, 

το δεξί χέρι από κάτω στον αυχένα.


Στη ροή ενέργειας που
δημιουργείται 

εμφανίζονται επίπεδα ανεκμετάλλευτα έως τώρα.


Είσαι έτοιμος/η να τα
επεξεργάζεσαι;


This week:

You think you are working on the limit. 

But there are untapped
potentials that you can unlock now.

Here’s the exercise:

Place your left hand on the back of your head, 

your right hand
underneath on the cervical spine. 

In the emerging energy flow, 

previously
unused levels are revealed.

Are you ready to work it out?

                                                                                Agni Eickermann


You might be interested in …

error: Content is protected