Το μήνυμα της εβδομάδας 
  
                                                      Τεχνική 


Εξισορρόπηση συναισθημάτων 

Αυτήν την εβδομάδα:

Τα συναισθήματα σου
ψάχνουν για καβγά. 

Καλύτερα να τα ηρεμήσεις.

Καν’ το έτσι:

Κάθισε στις δυο παλάμες σου 

ώσπου τα συναισθήματα σου 

να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους σου.


This week:

Your emotions are looking for trouble. Better to calm them down. 

Here is how:

Sit on both palms of your hands until the motions are aligned with your goals.

Agni EickermannYou might be interested in …

Προφήτης Ηλίας

error: Content is protected