Το μήνυμα της ημέρας

                          Το μήνυμα της ημέρας 

Το να είσαι όμορφη, σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου! Δεν χρειάζεται να είσαι
αποδεχτή από άλλους. Χρειάζεται να αποδέχεσαι τον εαυτό σου!
You might be interested in …

Το μήνυμα της ημέρας

error: Content is protected