Το μήνυμα της εβδομάδας


           
                                                      Αυτή την εβδομάδα:


                                                      Αλλάζει η αντίληψή μας.
                                                      Θα δούμε νέες δομές,
                                                      κάτω από την παλιά επιφάνεια.                                                      This week:

                                                       Our perception is changing.
                                                       We will see new structures
                                                       behind old facades.
                                                                                              Agni.


You might be interested in …

Αυτοκράτειρα

Κάλαντα Χριστουγέννων

Χειμερινό ηλιοστάσιο

error: Content is protected