Το μήνυμα της ημέρας

                                                    Το μήνυμα της ημέρας  


                                     Βελονισμός μια θεραπεία χωρίς παρενέργειες
                                   
Όταν η βελόνα εισχωρήσει στο σημείο, τότε ανοίγεται ένα κανάλι το οποίο οδηγεί στο κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης, κίνηση η οποία διευθετεί κάθε ανωμαλία που υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

                                                         

  Όταν η βελόνα εισχωρήσει στο σημείο, 

                              τότε ανοίγεται ένα κανάλι το οποίο οδηγεί στο κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης, 
                           κίνηση η οποία διευθετεί κάθε ανωμαλία που υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

                                                                                               Κινέζος Δάσκαλος του Βελονισμού.

                                                     
                                                            «Ωφελέειν, μη βλάπτειν»  
                                                       Να ωφελείς χωρίς να βλάπτεις.

                                                                      Ιπποκράτης.

Πηγή:Γεωργία Ραχιώτη


You might be interested in …

error: Content is protected