Ιερά ζευγάρια

Ιερά ζευγάρια

                                  

Ιερά ζευγάρια 🙏 🙏
Ιερά ζευγάρια που βρίσκουν ο ένας τον άλλον σήμερα, συναντιούνται ξανά
– πρέπει πάντα να είναι σύντροφοι; πρέπει να παντρευτούν;
Τι είναι αυτά – ιερά ζευγάρια;
Τα ιερά ζευγάρια είναι όντα που συναντιούνται ξανά και ξανά μέσα στην δική τους αιωνιότητά, με σκοπό να αναγνωρίσουν την ενότητά τους, στις αμοιβαίες επαφές τους.
Ενθαρρύνουν τον σύντροφο, το πρόσωπο απέναντι τους, να αναγνωρίσει ότι κάθε καταγωγή είναι ιερή, ότι ιερότητα, σημαίνει: να είσαι ελεύθερος.
Να είσαι ελεύθερος σημαίνει να εγκαταλείψεις τους δεσμούς, να ξεφύγεις από την πολικότητα, να αποκηρύξεις την πολικότητα.
Ζήστε την ενότητα και έτσι είστε ελεύθεροι, ιεροί.
Τα ιερά ζευγάρια διευκολύνουν την ενότητα να εμφανιστεί στη δυαδικότητα της ένωσης.
Όλο και περισσότερα όντα, αναγνωρίζουν αυτόν τον σύντροφο, που τους βοηθάει σήμερα.
Πολλοί έχουν ενσαρκωθεί, ώστε να συναντήσουν ο ένας τον άλλο και πάλι, σε αυτή την ενσάρκωση.
Αναγνωρίζουμε αυτό στον άλλον, γιατί μας υπενθυμίζει τον εαυτό μας – και μπορούμε απλά να αφήσουμε τον εαυτό μας να μπει μέσα σε αυτό : και να ανακαλύψουμε την ελευθερία μας, καθώς αφηνόμαστε.
Αυτή η ελευθερία του είμαστε ο εαυτός μας , ελεύθεροι, απαλλαγμένοι από όλους τους περιορισμούς της κοινωνίας, τους περιορισμούς του κάρμα, τους περιορισμούς της άποψης για τον εαυτό μας.
Αιωρούμενοι στο χώρο της ψυχής μας.
Αν το ενεργοποιήσουμε αυτό σε κάποιον και αυτός ο κάποιος το ενεργοποιήσει σε εμάς, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε ανακαλύψει το άλλο μας μισό, του ιερού συντρόφου μας.
Ή τον πνευματικό μας δάσκαλο, ο οποίος επίσης ενεργοποιεί μέσα μας το άλλο μας ιερό μισό.
Αυτό δεν πρέπει απαραίτητα να είναι σε μια σχέση συντροφική.
Οπότε μια συντροφική σχέση, μπορεί να μας βοηθήσει στην ανακάλυψη αυτής της ενότητας.
Μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας μέσα στην συντροφική σχέση, αντανακλώντας την ύπαρξη μας στο άλλο πρόσωπο, που ανοίγει το χώρο της αγάπης, στον οποίο μπορούμε να βρεθούμε ελεύθερα, ανεπηρέαστοι από τη φράση “θέλω κάτι από εσένα”.
Αυτό θα πρέπει να σημαίνει συντροφική σχέση για μας ούτως ή άλλως.
Ελευθερία είναι να βρούμε στον εαυτό μας στην αγάπη και να μοιραζόμαστε την ευτυχία μας με τον σύντροφό μας.
Αλλά δεν πρέπει να σπαταλήσουμε το χρόνο μας, ψάχνοντας αυτόν τον ιερό σύντροφο.
Μας συναντάει όταν η καρδιά μας είναι ανοιχτή, ανεξάρτητα από τη δική μας αναζήτηση.
Η αναζήτηση πρέπει πάντα να αφορά τον εαυτό μας, να βρούμε τη δική μας προέλευση, το στόχο μας, το πεπρωμένο μας και τον δικό μας δρόμο.
Τότε μπορούμε να συναντήσουμε τα όντα που μας συντροφεύουν σε αυτό το μονοπάτι, ακολουθούν παρόμοια με εμάς πορεία και είναι επίσης στο δρόμο για την επανένωση με το δικό τους σπίτι.
Βρίσκουμε την κοινότητά μας όταν βρίσκουμε τους εαυτούς μας.
Διασκεδάστε καθώς το βρίσκετε.
Αντίο για τώρα. Agni
Translation Shima Rama’s Kosmos
Holy couples

AGNI EICKERMANN·ΤΕΤΑΡΤΗ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Holy couples who find each other today, meet again – must they always be partners, do they have to marry?
What are these – holy couples?
Holy couples are beings who meet again and again in their own eternity over times and times and times in order to recognize their unity in mutual encounters.
They encourage the partner, the person opposite, to recognize that every lineage is holy, that holy means: to be free.
To be free means to give up ties, to escape from polarity, to renounce polarity.
Experience unity and thus be freely holy.
Holy couples make it easy to let unity appear in the duality of togetherness.
More and more beings recognize this partner who is helping them today.
Many have incarnated so that they will cross each other again in this incarnation.
And we recognize this in the other, because he reminds us of ourselves – and we can simply let ourselves go in it: and discover our freedom by dropping.
This freedom to be ourselves, free, free from all constraints of society, constraints of karma, constraints of opinion about ourselves.
Floating in the space of our soul.
If we stimulate that in someone, and that someone stimulates us, there is a very high probability that we have discovered one of these holy partner halves.
Or our spiritual teacher, who also stimulates that in us.
And that doesn’t necessarily have to be in a partner relationship.
So, partner relationship can be, it can help to discover this unity.
We can find ourselves in the partner relationship by reflecting ourselves in the other person, who opens up the space of love, in which we can freely meet us unaffected by “I want something from you”.
That should mean partnership for us anyway.
The freedom to find ourselves in love and to share our happiness with our partner.
But we shouldn’t spend our time looking for this holy partner.
He meets us when our hearts are open. It is independent of searches.
The search should always be about our own self, finding our own origin, our goal, our destiny and our own way.
Then we can meet the beings who accompany us on this path, who follow a similar path. They are also on the way to reunite with their home.
And we find our community when we find ourselves.
Have fun finding it. Bye for now. Agni

You might be interested in …

Φθινοπωρινή Ισημερία 2022

Η Ζωή είναι γυναίκα

error: Content is protected