Μετατροπή του φόβου σε οδηγό επιτυχίας

Το μήνυμα της εβδομάδας

Τεχνική :
Μετατροπή του φόβου σε οδηγό επιτυχίας 
του Agni Eickermann

                                       Αποτέλεσμα εικόνας για fear

Αυτή την εβδομάδα:


Ο φόβος είναι κακός σύντροφος, αλλά πάντα εμπλέκεσαι  με αυτόν.

Θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσεις  σαν οδηγό και όχι για να σε παραλύει. 


Δες πως θα τον κάνεις οδηγό για επιτυχία και να ελευθερωθείς από την άρρωστη λαβή του.


Με το δείκτη και τον αντίχειρα του δεξιού σου χεριού, 


ζωγράφισε ένα αριστερόστροφο κύκλο στο τσάκρα του μετώπου 

και στην συνέχεια ένα δεξιόστροφο κύκλο στο τσάκρα της καρδιάς σου. 

Περίμενε για 2 λεπτά και κοίταξε τους φόβους σου.


Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τον δείκτη και τον αντίχειρα του δεξιού σου χεριού


 και ζωγράφισε ένα δεξιόστροφο κύκλο στο τσάκρα του μετώπου

 και στην συνέχεια ένα αριστερόστροφο κύκλο στο τσάκρα της καρδιάς σου.
Παρακολουθήστε πως οι φόβοι σας μειώνονται και παίρνουν την ηγετική τους εκδοχή.
This week:
Fear is a bad companion, but we always get involved with it. 

It should serve as a guide, but not to paralyze us.
This is how you grasp the leadership aspect and free yourself from its crippling grip:

With your index finger and thumb of your right hand, 

draw a left rotating circle on your forehead chakra 
and then a right rotating circle on your heart chakra.
 Wait 2 minutes and look at your fears.
Then use your index finger and thumb of your right hand

 to paint a right-turning circle on your forehead chakra 
and then a left-turning circle on your heart chakra. 
Watch how your fears are reduced to their leadership aspect.
Ευχαριστούμε Agni Eickermann


You might be interested in …

Βούτηξε – Οραματισμός

Το μήνυμα της ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

error: Content is protected