Το μήνυμα της εβδομάδας 
  
                                                  Τεχνική                 

                                                                            
                                                                          photo : File:Shh!_image.png


Θέλεις να μιλήσεις για όλα τα συναισθήματα σου, 

αλλά καλύτερα να μη μιλάς. 

Κάνε το εξής: 


Ακούμπησε τους δείχτες σου στις εσωτερικές άκρες των ματιών, 


τα μεσαία δάχτυλα στις γωνιές του στόματος. 

Η επιθυμία σου να βγάζεις τα συναισθήματα σου στη φόρα:

έφυγε.


This week: 

You want to talk about all your feelings, 

but you better shut up, 

here’s how it works: 

Hold your index fingers to the inner corner of both eyes, 

your middle finger at both corners of the mouth. 

Your need to unpack your emotions: 

gone. 

                                                                                       Agni Eickermann 


You might be interested in …

Φθινοπωρινή Ισημερία

Χειμερινή ώρα

error: Content is protected