Πόνος

Το μήνυμα της εβδομάδας

Τεχνική : Αναγνώρισε τον πόνο σου

του Agni Eickermann

Αυτή την εβδομάδα:

Έχουμε την τάση να υποχωρούμε σε επίπεδα όπου δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε τον εαυτό μας.

Έτσι αποφεύγουμε τον πόνο, αλλά και αναγνωρίζουμε και κατανοούμε.

Τώρα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.

Ο πόνος μας δίνει επίσης στοιχεία για πτυχές όπου πρέπει να δραστηριοποιούμαστε.

Πώς να επιστρέψετε στο επίπεδο όπου αντιλαμβάνεστε σήμερα τον εαυτό σας:

Τοποθετήστε το αριστερό σας χέρι στην ουρά, το δεξί σας χέρι στο κούτελο τσάκρα.

Επαναλάβετε ένα λεπτό τη μάντρα:

OM 334477 OM 334477…

Στη συνέχεια, αλλάξτε θέσεις χειρός:

Το δεξί σου χέρι στην ουρά, το αριστερό σου χέρι στο μέτωπο τσάκρα.

Επαναλάβετε ξανά την μάντρα πάνω μέχρι να νιώσετε ότι έχετε μετακινηθεί πίσω στο κέντρο της αντίληψης του εαυτού σας.

This week:

We tend to retreat to levels where we don’t need to feel ourselves.

Thus we avoid pain, but also recognition and understanding.

Right now we should stay alert.

Pain also gives us clues to aspects where we should be active.

This is how you return to the level on which you currently perceive yourself:

Place your left hand on your tailbone, your right hand on your brow chakra.

Repeat for one minute the mantra: OM 334477, OM 334477….

Then change the hand positions:

Your right hand on your tailbone, your left hand on your forehead chakra.

Repeat the above mantra again until you feel that you have moved back to the center of your self-awareness.

Shima Rama’s Kosmos

You might be interested in …

NICE DAY

error: Content is protected